Προστασία – αδιαβροχοποίηση – στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών.
Για φυσική ή τεχνητή πέτρα, αρμούς, πατητές τσιμεντοκονίες κτλ.

Το Stone seal είναι ένα αντιδραστικό υδατοδιαλυτό διάλυμα από πυριτικό κάλιο. Το Stone seal χάριν στις ιδιότητες του SiO2
(διοξείδιο του πυριτίου), αντιδρώντας μέσα στην επιφάνεια, δημιουργεί μια προστασία ενάντια στους ρύπους και παράλληλα προστατεύει τις επιφάνειες από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία, την δημιουργία βρύων, πρασινάδων και ταυτόχρονα αυξάνει την ανθεκτικότητα των υλικών που έχει εφαρμοστεί.

Το Stone seal από την στιγμή που θα εφαρμοστεί, δημιουργεί μια μόνιμη υπέρλεπτη επίστρωση στο εσωτερικό των πόρων της επιφάνειας, η οποία δεν επιτρέπει στην υγρασία να εισέλθει, χωρίς ταυτόχρονα να εμποδίζει την διαπνοή της καλυπτόμενης επιφάνειας.

Η επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Stone seal, είναι έτοιμη προς χρήση σε μικρό χρονικό διάστημα, προσφέροντας της, μόνιμη προστασία σε καιρικές και χημικές καταπονήσεις.

Το Stone seal δεν περιέχει επιβλαβή χημικά και είναι συμβατό με VOC και τελείως φιλικό προς το περιβάλλον.

Τεχνικές προδιαγραφές