Σταθεροποίηση σαθρών κάθετων επιφανειών και αδιαβροχοποίηση
Ενίσχυση επιφανειών πέτρα, αρμών και σοβάδων κλπ.

Το Silicate Stabilizer είναι ένα υγρό διάλυμα πυριτικής βάσης, μόνιμης αντίδρασης, ικανό να σταθεροποιήσει και να αδιαβροχοποιήσει τοιχοποιία, πέτρες και αρμούς, ιδανικο για κάθετες επιφάνειες.

Η σταθεροποίηση επιτυγχάνεται αντιδρώντας στα υπάρχοντα υδροξείδια του ασβεστίου, δημιουργώντας κρυστάλλους πύκνωσης. Η αντίδραση αυτή είναι μόνιμη.

Χρησιμοποιείται και σαν αστάρι που διευκολύνει την εφαρμογή χρωμάτων και κονιαμάτων. Για την αποκατάσταση κτιρίων, την σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών. Οικολογικές παρεμβάσεις κτιρίων και μνημείων.

Τεχνικές προδιαγραφές