Το Hydrogel είναι υγρό ψεκασμού αντίδρασης υδροξειδίων του ασβεστίου, για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών έτοιμου σκυροδέματος, που είναι εκτεθειμένες σε θερμική καταπόνηση όπως ταρατσών, οριζόντιων επιφανειών και πισίνες.

Όταν το Hydrogel ψεκαστεί στην επιφάνεια του σκυροδέματος, τότε τα συστατικά του εισχωρούν σε βάθος και αντιδρούν με το υδροξείδιο του ασβεστίου που υπάρχει μέσα στο έτοιμο σκυρόδεμα. Έπειτα όταν έρθει σε επαφή με το νερό δημιουργείται μια υδρογέλη (Hydrogel), η οποία σφραγίζει μόνιμα τους πόρους, τους τριχοειδής δια-δρόμους και τις ρωγμές έως και 2 mm δημιουργώντας κρυστάλλους σφράγισης.

Για όσο υπάρχει η παρουσία νερού, το προϊόν παραμένει ενεργό και έχει την δυνατότητα να σφραγίζει και νέες τριχοειδείς ρηγματώσεις – αυτοΐαση (selfhealing). Παράλληλα εμποδίζει την διείσδυση νερού, ρύπων και χλωριόντων.

Τεχνικές προδιαγραφές