Αντιδραστικό – ενισχυτικό κονιαμάτων με βάση το τσιμέντο.
Πλήρη αντικατάσταση πρόσμικτων – Ιδανικό για σοβατιστικές μηχανές.

Αντιδραστικό πυριτικό ενισχυτικό υγρό για λάσπες και κονιάματα που περιέχουν τσιμέντο Portland.

Το AdmixEnergon είναι ένα μείγμα τριπλής δράσης που στεγανοποιεί, πλαστικοποιεί μειώνει την συρρίκνωση και αποφεύγει ρηγματώσεις.

Η δράση του είναι μόνιμη και βελτιώνει πολύ τις ιδιότητες του μίγματος. Προσδίδει άριστη εργασιμότητα και είναι εύκολο στην χρήση.

Βελτιώνει παντός τύπου κονιάματα στην κατασκευή, όπως παραγωγή σοβά, κονιάματα επικάλυψης, κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα και τελειώματα, αριάνι ή πεταχτό, κονιάματα επισκευών σε σκυρόδεμα, κονιάματα δαπέδων κτλ.

Θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η δοσολογία:
25kg Τσιμέντο
15lt Νερό
750ml AdmixEnergon

Τεχνικές προδιαγραφές